1. Hvor lidt kan vi købe ?

Vi har ingen mindste begrænsninger på køb. Man kan købe helt ned til 1 m².

 

2. Hvordan skal underlaget være ?

Man forbereder ligesom når man sår græs direkte. Dvs fri for sten og ukrudt – jævnt, plant og muld i 10-20 cm dybde. Se evt. andet sted på vores hjemmeside ( under menuen - Sådan lægges rullegræs ).

 

3. Kan man lægge rullegræs ovenpå eksisterende græsplæne ?

NEJ. Rullegræs skal lægges på sort jord, så nye rødder kan dannes i underlaget. Eksisterende græsplæne vil være en uoverkommelig barriere for de nye rødder.

 

4. Kan man bruge kompost fra genbrugspladsen som underlag ?

Ja, hvis det er blandet med jord eller sand. Ikke mere end 50 % kompost. Vær opmærksom på at der ikke er tilgængelig næring i komposten. Derfor skal der gødes som normalt. De næringsstoffer der er i komposten frigives meget langsomt.

 

5. Hvor meget vand skal græsset have og hvor længe ?

Det er meget afhængigt af årstid og vejr og vind, hvor meget vand det skal have. Men de nyudlagte ruller skal altid gennemvandes. I solskin og varmt vejr skal det ske inden for ½ - 1 time efter udlægning. Kontroller på bagsiden om måtterne er gennem væddet. Vand om nødvendigt. Tørre ruller skal vandes øjeblikkeligt. Vær særlig opmærksom på de yderste kanter, langs husmure, under udhæng og under træer.

 

6. Skal rullegræsset have gødning ?

Ja – gerne. Tilfør 1–2 kg NPK 14-3-18 ellers tilsvarende pr 100 m² ovenpå rullegræsset før vanding. Gentag gødnings tilførsel efter 4–6 uger.

 

7. Hvornår må vi gå på rullegræsset ?

Græsset skal som udgangspunkt have ro de første 2–3 uger efter udlægning. Det er vanskeligt, at lægge det ud, uden også at gå på det,  men forsøg at begræns færdsel indtil græsset hænger fast i underlaget. Fodbold, cykler og havefest hører ikke hjemme på nyudlagt rullegræs.

 

8. Hvornår må vi klippe det første gang ?

Man må klippe det når græsset hænger fast i underlaget. Hvis det ikke hæger fast vil plæneklipperen nemt komme til at skubbe rullerne, når man drejer med den.

 

9. Hvor meget rullegræs kan man lægge på en dag ?

2 personer lægger normalt 500 m² på en dag. Det er selvfølgelig individuelt, afhængig af energi og erfaring. Det der tager længst tid er transporten fra pallerne til læggestedet. Kanter og tilpasning tager forholdsmæssigt lang tid.

 

10. Håndtering af rullegræs i varmt vejr !

Man bør ikke lægge rullegræs ved temperatur over 25 grader. Hvis det alligevel skal praktiseres skal det gennemblødes straks efter udlægning og holdes gennemblødt indtil rodnettet er etableret i underlaget. Påregn vanding 2-3 gange dagligt i 10–14 dage.